How to send the voucher to another person? / Jak wysłać komuś voucher?

You can find the vouchers in your back office - in the "Share" tab. You need to copy the characters or download the voucher-like graphics with a QR code and send it to your client like a picture. You need to choose the button "Preview".

Dostępne vouchery znajdziesz w swoim back office - wirtualnym biurze w zakładce “Share”. Należy skopiować dostępny ciąg znaków lub pobrać voucher w postaci grafiki z kodem QR i wysłać jako obraz. Należy wówczas w wierszu vouchera wybrać przycisk “Preview”, aby go wyświetlić.


** The time is base on America/New_York timezone