How to get ticket to walkers stake? /Jak wziąć udział w puli?

in Payouts
Posted ByEva Mac

Open your YourFitWay Application and go to "Exchanger" (two arrows button). Make sure you have at least 4 YourFitWay Coin's balance. Select "Buy" on "Ticket - Walker Giveaway". Confirm exchange by "Buy" button one more time. 


Otwórz aplikację YourFitWay i idź do sekcji "Exchanger" (przycisk z dwoma strzałkami). Upewnij się,  że masz conajmniej 4 YourFitWay Coiny na koncie. Kliknij "Buy" na "Ticket - Walker Giveaway".  Potwierdź wymianę punktów na bilet klikając "Buy".

** The time is base on America/New_York timezone