What is a voucher? / Czym jest Voucher?

The voucher is a one-time code that you can use to pay for a subscription or one of the packages.  This is QR code or 16 characters separated by hyphens.


Voucher jest to unikalny, jednorazowy kod uprawniający do użycia go podczas płatności za subskrypcję lub jedną z licencji. Ma on postać kodu QR lub ciągu 16 znaków rozdzielonych myślnikami.** The time is base on America/New_York timezone