Bank transfer / Wypłata na konto bankowe

in Payouts
Posted ByRenata Domanska

If you would like to get a payout to your bank account please contact with our support team at office@yourfitway.com and send them the below information. Just remember the bank transfer costs 5 USD.

Name and surname

IBAN

Address

Mobile number

E-mail address

Amount

Account currency


Jeżeli chciałbyś, aby Twoja wypłata trafiała na konto bankowe skontaktuj się z naszym działem wsparcia office@yourfitway.com i podaj poniższe dane. Pamiętaj, że za taki przelew zostanie potrącona kwota 5 USD.

Imię i nazwisko

IBAN

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail

Kwota

Waluta w jakiej prowadzone jest konto

** The time is base on America/New_York timezone