How can you unsubscribe? / W jaki sposób anulować subskrypcję?

In "Settings" you need choose the button "Subscriptions" and then the button "Cancel".

W Ustawieniach aplikacji należy wybrać zakładkę Subskrypcje, a następnie przycisk "Anuluj" .


** The time is base on America/New_York timezone