Do you have to su a business? / Czy trzeba prowadzić działalność gospodarczą?

in Payouts
Posted ByRenata Domanska

It is not necessary to have a business.


Posiadanie działalności gospodarczej nie jest konieczne.


** The time is base on America/New_York timezone