Are there another option of payments for license? / Czy można inaczej opłacić licencję? Bitcoin / PayPal?

in Payouts
Posted ByRenata Domanska

Currently, this is not possible. In the future, we plan to develop it.


Obecnie nie ma takiej możliwości. W przyszłości planujemy rozwijać taką funkcjonalność. 


** The time is base on America/New_York timezone