Incoming transfer on my Revolut account? / Przelew przychodzący na koncie Revolut

in Payouts
Posted ByRenata Domanska

The received accounted transfer will appear on the account in accordance with the currency you have ordered as a payout. It should be mentioned that the Revolut app may have different accounts (in different currencies) and the payout is not always visible on the main account.Otrzymany, zaksięgowany przelew pojawi się na rachunku zgodnym z walutą, którą zlecileś jako wiodącą do wypłaty. Należy wspomnieć, że w aplikacji Revolut mogą znajdować się różne rachunki (w różnych walutach) i nie zawsze wypłata jest widoczna na rachunku głównym.
** The time is base on America/New_York timezone