How to open a Revolut account and why? Jak założyć konto Revolut i dlaczego?

in Payouts
Posted ByRenata Domanska

To open a Revoul account go to https://revolut.com. Opening an account is free for everyone and available immediately after registration and verification. You can get a payment card or use a virtual one.

Revolut gives you an opportunity to make international transfers without extra fees almost instantly at a favorable rate.


Konto Revolut możesz założyć bezpłatnie na stronie http://revolut.com. Jest ono dostępne od razu po rejestracji i weryfikacji. Kartę płatniczą otrzymasz pocztą lub możesz korzystać z wirtualnej.
Revolut pozwala na wykonywanie przelewów międzynarodowych bez opłat, niemal natychmiastowo z zachowaniem korzystnego kursu.

** The time is base on America/New_York timezone