How to download the application? / Jak pobrać apikację?

Posted ByEva Mac

Please find YourFitWay in the Google Play / App Store and download it.

Just remember to accept the consent to the sharing of data from a given geolocation monitoring system application during the installation and first launch


Wyszukaj frazę “YourFitWay” (pisaną razem) w swoim sklepie Google Play / App Store, następnie pobierz na swój telefon.

Pamiętaj, aby przy instalacji i pierwszym uruchomieniu zaakceptować zgodę na uwspólnienie danych z danej aplikacji systemowej monitorującej geolokalizację.


** The time is base on America/New_York timezone