Where does the money for payouts come from? / Skąd pochodzą pieniądze na wypłaty?

in Payouts
Posted ByRenata Domanska

Payouts are part of the company's turnover. The turnover includes payments for the products sold, i.e. subscriptions and business packages.


Wypłaty są częścią obrotu firmy, w którego skład wchodzą płatności za sprzedawane produkty czyli subskrypcje oraz pakiety biznesowe.

** The time is base on America/New_York timezone