How can I check who is in my structure? / Jak mogę sprawdzić kto jest w mojej strukturze?

You can see your structure in "Structure" tab in your back office.


Funkcja wglądu w Twoją strukturę jest dostępna w backoffice w zakładce "Structure".

** The time is base on America/New_York timezone