How to register a partner / Jak zarejestrować partnera?

The partner registration is registered via the reference link from your back office. Copy it and send it to your partner. After entering he should click the orange button "Sign in/up". You will be redirected to the login page where the option “Login with Facebook” is located. The account will be created with the data provided of the Fb account and automatically assigned to your structure.Rejestracja partnera odbywa się za pomocą linku referencyjnego, który znajduje się w Twoim backoffice. Skopiuj go i wyślij swojemu partnerowi, który po wejściu na stronę powinien kliknąć w pomarańczowy przycisk “Sign in/up”. Nastąpi przekierowanie do strony logowania, na której znajduje się opcja “Login with Facebook”. Konto zostanie utworzone z danymi podanymi na koncie Facebook oraz automatycznie przypisane do Twojej struktury.
** The time is base on America/New_York timezone