Customer registration with a voucher / Rejestracja klienta przy użyciu vouchera

Send the customer a referral link that will direct them to the YFW home page. Then the customer has to click "Sing up now" which will open the registration page. The name of the Partner who recommended the application to the user and the user's e-mail address is automatically substituted. After completing the registration and logging into the back office, the customer can use a voucher in YFW Store.


Należy wysłać do klienta link referencyjny, który przekieruje go na stronę główną YFW. Następnie klient musi kliknąć “Sing up now” dzięki czemu otworzy się strona do rejestracji. Nazwa Partnera, który zarekomendował aplikację użytkownikowi oraz adres e-mail użytkownika podstawiane są automatycznie. Po zakończeniu rejestracji i zalogowaniu do back office, klient może użyć vouchera w YFW Store.

** The time is base on America/New_York timezone