Customer registration with a reference link / Rejestracja klienta przy użyciu linku referencyjnego

Customer registration is done with a reference link or voucher that is in your backoffice. Copy it and send it to your client, who should click the orange "Sign in / up" button after entering the website. You will be redirected to the login page which has the option "Login with Facebook". The account will be created with the data provided on the Facebook account and automatically assigned to your structure.

Rejestracja klienta odbywa się za pomocą linku referencyjnego lub vouchera, który znajduje się w Twoim backoffice. Skopiuj go i wyślij swojemu klientowi, który po wejściu na stronę powinien kliknąć w pomarańczowy przycisk “Sign in/up”. Nastąpi przekierowanie do strony logowania, na której znajduje się opcja “Login with Facebook”. Konto zostanie utworzone z danymi podanymi na koncie Facebook oraz automatycznie przypisane do Twojej struktury.

** The time is base on America/New_York timezone