How to register for a Fb group and Telegram / Jak zarejestrować się do grupy na Fb i telegramie?

Groups are available to our partners and leaders. After paying for the package search for the group on FB YourFitWay_Polska and send a request to join. The administrator, after verification, will add your account. Group on Telegram is https://bit.ly/Telegram_YourFitWay_Polska and https://bit.ly/Telegram_YourFitWay_International You can find there valuable information and business support.


Grupy dostępne są dla naszych partnerów oraz liderów. Po opłaceniu pakietu wyszukaj grupę na FB YourFitWay_Polska🏃‍♀️🎯 i wyślij prośbę o dołączenie. Administrator,po weryfikacji, doda Twoje konto.
Grupa na Telegramie to https://bit.ly/Telegram_YourFitWay_Polska oraz https://bit.ly/Telegram_YourFitWay_International Znajdziesz tam cenne informacje i wsparcie biznesowe.


** The time is base on America/New_York timezone